Benzaiten Shrine Inokashira

 

Junko Shimono

L'été